Přehled oprávnění společnosti

Výroba, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení, revize a zkoušky provozovaných tlakových
zařízení – ev. č.: 0947/5/12/TZ-V,R,M-PK1, HK2, NA, NB
Periodické zkoušky nádob na plyny – ev. č.:0948/5/12/TZ-ZP-NP
Kvalifikovaný svářečský personál - metody 141,111,311
Oprávnění k periodickým zkouškám nádob na plyny
Oprávnění k výrobě, montáži a opravám vyhrazených tlakových zařízení, revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení